Miért kötne kompromisszumot?

Időtálló, természetes és komplex homlokzat-szigetelési megoldások. Épületeink homlokzati kialakítása nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem kiemelt szerepe lehet a választott szerkezeti megoldásnak és hőszigetelésnek a belső komfortra, akusztikai minőségre, tűzbiztonságra, energiahatékonyságra s nem utolsó sorban az idő és értékállóságra egyaránt. Szigeteljünk kompromisszumok nélkül!

Miért olyan sokoldalú és komplex szigetelőanyag a bazalt alapanyagú kőzetgyapot szigetelés?

A kő az egyik legősibb, legtermészetesebb építőanyag a világon. A technológiák folyamatos fejlődése napjainkra lehetővé tették, hogy újabb és újabb felhasználási területeken lehessen kiaknázni kiváló tulajdonságait. Nem túlzás azt állítani, hogy a kő mint alapanyag alkalmazásával a legkomplexebb módon lehet biztosítani épületeink komfortját, biztonságát, környezetünk és klímánk védelmét.

Épületeink homlokzata van kitéve a legtöbb környezeti hatásnak, mellyel szemben úgy kell megtalálni a megfelelő védelmet, hogy közben szabad teret tudjuk biztosítani a tervezők számára az esztétikai elvárások teljesítésére.

A bazalt kőből készült kőzetgyapot hőszigetelések széles körben alkalmazhatók a homlokzatokon legyenek azok akár vakolathordó, átszellőztetett, burkolattal ellátott kivitelűek. Ha az építtető, tervező nem szeretne kompromisszumokat kötni időtálló megoldást biztosíthat energetikai, akusztikai, tűzvédelmi és nem utolsó sorban környezetvédelmi szempontból.

Mit kapunk a pénzünkért?

rockwool7.png

A ROCKWOOL kőzetgyapot homlokzati szigetelések fő előnyei:

  • Időtálló, kiváló mechanikai tulajdonságú, alak és mérettartó
  • Szerkezeti kialakításhoz igazodó szálszerkezet, a hatékony hőszigetelésért
  • Nem éghető, 1000 C° feletti olvadáspont, tűzbiztonság, szerkezetvédelem
  • Kiváló akusztikai paraméterek
  • Páraáteresztő
  • Természetes alapanyag, újra hasznosítható
  • Környezetbarát, támogatja a fenntarthatóságot, csökkenti a károsanyag kibocsájtást
  • Speciális szálszerkezet
  • Igazodik az esztétikai és tartós felületi igényekhez

rockwool2.png

A kőzetgyapot szigetelések talán a világon legtöbbet rendszerben vizsgát szigetelőanyagok, figyeljünk oda a rendszerminősítésekben foglalt előírásokra. A termékek alkalmasak ETICS vakolathordó hőszigetelő rendszerekben, átszellőztetett homlokzatokon, szerelt szerkezetekben, kéthéjú falszerkezetekben tűzterjedés elleni gátakon, való felhasználásra, valamint tűzterjedés elleni sávként is beépíthetők.

rockwool1.jpg

Időtállóság, alak és mérettartás, kiváló mechanikai tulajdonság:

Egy homlokzati felület időtállósága szempontjából fontos, hogy a szigetelésnek ne legyen hőmozgása, ne zsugorodjon. A bazaltkő alapanyagnak köszönhetően – gondoljunk csak a belőlük készülő útburkolatokra – igen tartósak, megfelelő kivitelezés mellett tulajdonságokat az épület élettartama alatt megtartják. A kőzetgyapot vakolathordó homlokzati hőszigetelések mérettartók, nincs hőmozgásuk, még sötét felületek mögött is stabilan megtartják alakjukat. Mivel nem zsugorodnak nem keletkeznek a táblák mentén illesztési hézagok melyek leronthatják a felület szigetelő képességét és mivel nincs hőmozgásuk nem fognak idővel kirajzolódni a felületen a táblák illesztései, nem fognak mozgási repedések keletkezni a felületen. A repedésekbe bejutó nedvesség, csapadék erodálhatja, károsíthatja a felületet, mely idő előtti tönkremenetelhez vezethet.

A homlokzat esztétikai szempontból a legnagyobb és egyben legfontosabb része az épületünknek, a nem megfelelő anyag és szerkezetválasztás, a kivitelezési hibák jelentős többletköltségeket eredményezhetnek, de kihatással lehetnek a belső lakókomfortra is, ha például zajos a belső tér, vagy penészesedik a falfelület.

Szerkezeti kialakításhoz igazodó szálszerkezet:

A szálas szigetelések nagy előnye a rugalmas szálszerkezet, mely igazodni képes az igényekhez valamint, hogy eltérő anyagtulajdonsággal (testsűrűség, mechanikai jellemzők) állnak rendelkezésre. Vannak merevebb lemezek és könnyű anyagok is. Nem mindegy, hogy egy szigetelésre vakolni szeretnénk, be szeretnénk e feszíteni egy tartóváz közé, vagy rá szeretnénk e tűzni egy szerelt burkolatot tartó tartókonzolra. Az illesztések mindig hőhidat képeznek, ezért a szálas szigetelések, melyek rugalmas szerkezetüknek köszönhetően szorosan illeszkednek a tartóelemekhez előnyt élveznek a merev lemeztermékekkel szemben.

Nyitott szálszerkezetének köszönhetően energetikai, akusztikai és páratechnikai szempontból is a legkomplexebb megoldást képesek nyújtani, ha szigetelést választunk. A szálak között a legtermészetesebb anyag a nyugalomban lévő levegő szigetel, melynek köszönhetően hőszigetelő képességét teljes élettartama alatt folyamatosan képes biztosítani.  A nyitott szálszerkezet akusztikai szempontból is jelentős előnyöket hordoz, javítva a falszerkezetek akusztikai tulajdonságait ellentétben egyes habtermékekkel, melyek akár 5-6 dB-it is ronthatnak rajta, ezen kívül pedig a szerkezetbe jutott pára akadálytalanul tud eltávozni, mivel a páradiffúziós ellenállása közel a levegőével megegyező. A hőhidak mentén vagy a szerkezeten belüli páralecsapódás a felületet elnedvesítheti, melyen penészesedési folyamatok indulhatnak meg. Alapelv, hogy belülről kifele haladva lehetőleg egyre kisebb páradiffúziós ellenállású anyagokat alkalmazzunk. A kőzetgyapot nem képez a külső homlokzaton páragátat, csökkentve ezzel a szerkezeten belüli páralecsapódás és ezzel összefüggésben a penészesedés veszélyét.
rockwool3.png

Vannak falszerkezetek, ahol nedvességtechnikai szempontból csak jó páraáteresztő képességű szigetelések alkalmazhatók, mint pl. a vályogfalak. Mielőtt eldöntenénk, milyen műszaki megoldást választunk, ellenőrizzük a fogadószerkezetek anyagát és állapotát. Ha nedvesedik a szerkezet, először meg kell szüntetni a kiváltó okot és amikor kiszáradt a szerkezet azt követően szabad elvégezni a szigetelési munkálatokat. Fontos, hogy a szigetelés szükséges vastagságát az energetikai követelményekhez igazodva tervezzük meg, a védelmi síkok legyenek felületfolytonosak és közel egyenértékűek, kerüljük a hőhidak kialakulását. Felújítás esetén a lábazati felületek, erkély lemezek kritikusak szoktak lenni ebből a szempontból. Ha hozzávetőlegesen tudni szeretné, hogy egy falszerkezetre hány cm szigetelést javaslunk tekintse meg Kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerek kiadványunkban.

Tűzbiztonság, szerkezetvédelem:

A kő, mint fő alapanyaga a kőzetgyapot szigeteléseknek nem éghető, füstöt nem fejleszt és égve csepegő részecskék sem keletkeznek egy tűz során. Külön égéskésleltető adalék nélkül képesek épületszerkezeteink tűzvédelmét biztosítani, többlet időt biztosítva az épületben tartózkodók meneküléséhez és a tűzoltói beavatkozáshoz. Homlokzatokon képesek megakadályozni a tűzterjedést, ezért is megkerülhetetlen olyan helyen az alkalmazásuk, ahol ez tűzvédelmi szempontból előírás. A nem éghető épületszerkezetek, szigetelések alkalmazása nem csak az épületben tartózkodók biztonságát és anyagi javaink védelmét növelik meg jelentősen, egy épülettűz során annak kiterjedése is sokkal kisebb lesz, a környezetszennyezés mértékének csökkenéséről nem is beszélve. A kőzetgyapot szigetelések beépítése tűzvédelmi szempontból nem korlátozott!
rockwool4.png

Biztonságos, meleg, csendes és egészséges belső komfort

Időnk jelentős részét épületen belül töltjük, életminőségünk nagyban függ az építési minőségtől! Hosszú távon 20-30 évre határozzuk meg élettereinket, miért kötnénk kompromisszumot? Nem titok, hogy a kőzetgyapot szigeteléseknél van olcsóbb és van jobb hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező szigetelőanyag, de olyan amely hozzá hasonló módon komplexen képes a korunk urbanizációs kihívásainak eleget tenni nem igazán található. A kőzetgyapot szigetelések alkalmazása befektetés a komplex védelembe, az energia és költséghatékonyságba, értéknövelésbe és értékmegőrzésbe! Sokan követik el azt a hibát, hogy megtérülési alapon kezelik a hőszigetelési kérdéseket. Ez alapvető hiba, a jól megválasztott hőszigetelés javítja épületünk energetikai besorolását, belső klímáját és komfortját, növeli értékét! Tartós, időtálló megoldások alkalmazásával csökkenthetők a későbbi javítási, felújítási, karbantartási költségek is!
rockwool5.jpg

Legyünk környezettudatosak

A kőzetgyapot szigetelések természetes bazaltkő alapanyagúak, nem tartalmaznak égéskésleltető vegyi anyagokat, nem képeznek veszélyes hulladékot, megfelelő szabályozási háttér biztosítása mellett pedig újra hasznosíthatok.

Speciális műszaki megoldások és terméktulajdonságok

Épülethomlokzatok kialakításánál a vakolathordó lemezeket alkalmazzák legszélesebb körben.  A ROCKWOOL kifejlesztett egy a piacon egyedülálló terméket, egy inhomogén homlokzati hőszigetelő lemezt a legjobb műszaki paraméterek elérése érdekében. A felső (külső) nagyobb testsűrűségű réteg biztosítja a felület szilárdságát, a lazább szálszerkezetű alsó (belső) réteg pedig a kiváló hőszigetelő képesség mellett a felületi egyenetlenségek kiegyenlítését.
rockwool6.jpg

További információk: https://www.rockwool.hu/alkalmazasi-teruletek/homlokzati-hoszigeteles/

Javasolt vakolathordó termékek:

A FRONTROCK SUPER (korábbi elnevezése: FRONTROCK Max E) inhomogén, azaz kétrétegű, vakolható homlokzati kőzetgyapot lemez. A termék felső kb. 2 cm vastag rétege tömörebb, ami különösen magas pontszerű terhelhetőséget biztosít (Fp >250N!), azaz a homlokzatot ellenállóbbá teszi a külső mechanikai hatásokkal szemben.

A FRONTROCK S lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzati részeinek szigetelésére ott, ahol csak kis vastagságú hőszigetelés helyezhető el, például ablak és ajtó kávák szigetelésénél. Nyomófeszültsége 10 %-os alakváltozásnál CS(10) ≥ 30 kPa.

Mindkét szigetelőlemez különösen alkalmas épületek homlokzatának nem éghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Kivitelezési útmutató itt érhető el.

A kivitelezésre vonatkozó videófilmek megtalálhatók az alábbi linken. A Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség Irányelve pedig ezen a linken tölthető le.

A hőszigetelőanyagok kiválasztásában és teljesítmény jellemzőinek a meghatározásában pedig a Szálas hőszigetelő anyagok elvárt teljesítmény jellemzőinek a meghatározása Építésügyi Műszaki Irányelv tud segítséget nyújtani, amely az ÉMI honlapján itt érhető el.

A ROCKWOOL homlokzati hőszigetelő lemezei tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthetők. Minden olyan helyen, ahol a az építtető nem kíván olcsó kompromisszumokat kötni, hanem magas színvonalú, komplex megoldással szeretné a megfelelő komfortot biztosítani a ROCKWOOL szigetelés ideális választás!

 

ROCKWOOL Hungary Kft.

hirdetés