7,5 millió Ft

Eladó Telek

A telek adatai

Hirdetés feladva egy éve
Telekméret 5 313 négyzetméter

Besorolása szerint Mk-3, amely kistelkes kertövezethez tartozik, ahol általában együttesen jellemző a mezőgazdasági kiskertművelés és a rekreációs területhasználat. Legnagyobb megengedett beépítettség 3 %, gazdasági épület lehet. Az Mk-3 jelű övezetben elhelyezhető építmények: - a szőlő- és gyümölcstermesztéshez, kertműveléshez szükséges építmények (jellemzően pince, présház, gyümölcs- és szerszámtárolók) - a külterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi célú építmények, a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges lakóépület. Üdülőépület (-egység) egyetlen mezőgazdasági övezetben sem létesíthető, üdülési funkció nem alakítható ki. A mezőgazdasági területek övezeteire a HÉSZ előírásain túl a termőföld védelméről és használatáról szóló törvények és kapcsolódó jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell. A mezőgazdasági területeken történő építések építési engedélyezési eljárásába a vonatkozó jogszabály szerint a talajvédelmi hatóságot is be kell vonni. Az építési engedélyezési tervben külön munkarészben kell foglalkozni a területen található humuszvagyon védelmével, a letermelés, a deponálás és a felhasználás módjával. A mezőgazdasági övezetekben lakás építése csak KÖRT alapján történhet. A mezőgazdasági övezetekben lakás csak a gazdasági tevékenység folytatásához is alkalmas funkciójú tanya (lakó + gazdasági épület) részeként helyezhető el. Tanya építése esetén a lakóépület alapterülete az országos érvényű jogszabályoknak megfelelően nem haladhatja meg a megengedett beépítettségnek a felét. Egy telken legfeljebb két lakás helyezhető el. A mezőgazdasági övezetekben építhető egy-egy épület max. szintterülete 200 nm lehet, kivéve, ha az ennél nagyobb szintterületű építmény létesítése az elvi építési engedélyben a környezet- és a látványvédelem érdekeit biztosítva indokolható. A mezőgazdasági övezetekben az alábbi építési előírásokat is érvényesíteni kell: a) A nyeregtetős vagy kontyolt nyeregtetős épület tetőhajlásszöge 30-45 között lehet. Lapostetős épület építése a településkép védelmi eljárás során zárható ki. b) Csak környezetbarát, tájba illő anyagok alkalmazhatók. A természetes anyagok használatát előnyben kell részesíteni. Az épületek szerkezetét és a közterület felé látszó anyagok használatát a táj- és településkép védelme érdekében az engedélyező hatóság meghatározhatja. b) Az épületek földszinti padlószintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél nagyobb mértékben nem emelhető ki. c) A villamosenergia-hálózat kisfeszültségű (20 kV alatti) vezetékeit a településkép védelme érdekében a SZT-ben jelölt táj- és településkép-védelem szempontjából érzékeny területeken földkábelként kell vezetni. Az SZT-ben nem jelölt egyéb területeken a vezetékek légvezetékként is vezethetők, amelyek tartóoszlopai fából készülhetnek. d) Az SZT-ben mezőgazdasági övezetbe sorolt, de az ingatlan-nyilvántartásban erdőművelési ágban nyilvántartott, illetve az erdőtörvény hatálya alá tartozó 1500 m2-t meghaladó területnagyságú telek az erdészeti hatóság hozzájárulásától függően a védelmi célú erdőövezetre vonatkozó előírások szerint hasznosítható. e) Nagy állatlétszámú, üzemi állattartás célját szolgáló épületek és a trágya, valamint egyéb bűzös hulladék kezeléséhez szükséges építmények, területek a belterület határától mért 1000 m, a belterületen kívüli egyéb lakott telkek körüli 300 méteres távolságon belül nem helyezhető el. A mezőgazdasági területeken belül az épületekhez kapcsolódóan, az épületek funkciójának megfelelő méretű, védelmi célú zöldfelületek alakíthatók ki. A mezőgazdasági területeken környezetvédelmi (pl. eróziós károk, levegőtisztaság- és- talajvédelem, vízvédelem) és élőhely-védelmi (pl. bio-növényvédelem) céllal fásított mezővédő zöldsávok létesíthetők. Az SZT-n „*„-gal jelölt mezőgazdasági övezetekben - az „önkormányzati erdőprogram” megvalósítása érdekében - a telek területének 80 %-a beültetési kötelezettségű. A beültetési kötelezettségű telekrész a telken belül területileg nem meghatározott elhelyezkedésű. A spontán erdősült területeken fát kivágni csak engedéllyel megengedett, valamint az építési engedélyezési kérelemhez fafelmérést kell benyújtani. Birtokközpont és kiegészítő központ az M2 gyorsforgalmi úttól keletre fekvő mezőgazdasági területeken helyezhető el. T020340

A telek ártörténete

2016. August 6. 7 950 000 Ft
2017. April 6. 7 500 000 Ft ▼ 450 ezer Ft

Telkek ára Vácon

Ebből az összehasonlításból megtudhatod, hogyan viszonyul a telek ára a környékbeli telkek átlagos árához. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbb vagy drágább, mint amennyit a telek ér, hanem hogy ennyivel tér el a környékbeli átlagtól.

Ennek a m² ára Váci m² ár
1 412 Ft 5 698 Ft -75%
Ennek az ára Váci átlagár
7,5 millió Ft 12,7 millió Ft -41%
Otthon Centrum Vác Szabó Éva

Szabó Éva

Otthon Centrum Vác
06-70 461-mutasd

Nézd meg ezeket is