990 ezer Ft

Eladó Telek

A telek adatai

Hirdetés feladva egy éve
Telekméret 2 002 négyzetméter

Eladásra kínálok Abonyban egy 2002 nm-es építési telket. A telken jelenleg nincsenek közművek. LF2 építési övezetbe tartozik. Jellemzők: Lf2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes lakóterület) a) Az építési övezetben elhelyezhető: aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület ab) mezőgazdasági (üzemi) építmény ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület ad) szálláshely szolgáltató épület ae) kézműipari építmény af) helyi igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület ag) sportépítmény ah) melléképület b) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m2. c) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m-nél szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is elhelyezhető. d) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25%. e) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,50 m. f) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. g) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. h) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. i) Az építési övezetben az előkert mérete: K (=kialakult). j) Az építési övezetben melléképület az a) pontban foglaltak figyelembevételével elhelyezhető. ja) a lakóépülettel azonos oldalhatáron a főépülettel legfeljebb azonos építménymagassággal építhető, k) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: ka) közműbecsatlakozási műtárgy kb) hulladéktartály-tároló kc) kerti építmény kd) háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem ke) állatkifutó kf) trágyatároló, komposztáló kg) siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló kh) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna- és zászlótartó oszlop Abony HÉSZ 16 ki) mezőgazdasági géptároló kj) fóliasátor, melegház, üvegház - növénytermesztéshez l) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 25,00 m távolságig (lakózóna) állattartó épület nem helyezhető el. T020681

A telek ártörténete

2016. September 23. 1 500 000 Ft
2017. January 20. 990 000 Ft ▼ 510 ezer Ft
Otthon Centrum Szolnok Bakos-Dósa Ildikó

Bakos-Dósa Ildikó

Otthon Centrum Szolnok
06-70 454-mutasd
hirdetés

Nézd meg ezeket is